Eindevaluatie valorisatieprogramma van start

Valorisatie is al jaren een onderwerp dat in Nederland speciale belangstelling geniet. Vooral de bevinding dat de excellente onderzoeksinfrastructuur niet vergezeld gaat van excellente innovatieve prestaties is traditioneel een aanleiding geweest om valorisatie beleidsmatig veel aandacht te geven. Vanuit de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) wordt er op diverse wijzen ingezet op het intensiever benutten van aanwezige kennis.

Eén van de initiatieven is het Valorisatieprogramma, lopend van 2010-2018. Via dit programma wordt er in 12 regionale Innovatiehubs gestalte gegeven aan onder andere ondernemerschapsonderwijs en incubation. Dialogic is gevraagd om de eindevaluatie van het programma uit te voeren. De studie dient aan te geven wat de voortgang is in het valoriseren van kennis in Nederland, en hoe structureel dit is. De eindevaluatie zal halverwege 2018 voltooid zijn.