Frank Bongers

(Principal consultant)
  • Thema's
  • (Beleids)evaluatie
  • Wetenschaps- & innovatiebeleid
  • Openbaar bestuur

Ik help overheden vast te stellen of beleid de beoogde effecten oplevert. Met de uitvoering van talloze (evaluatie)opdrachten in de domeinen van innovatie, wetenschap en cultuur ben ik inmiddels een ervaren evaluator/projectleider en vertrouwd met alle facetten van het openbaar bestuur en haar omgeving.

Ik werk veelal voor ministeries (bijv. EZ, Financiën, IenM,  OCW), agentschappen en uitvoeringsinstellingen (bijv. RWS, KING), universiteiten (WUR, TU/e, UvT,) en non-profit (bijv. Stimuleringsfonds voor de Pers, Filmfonds, NWO). Ook Vlaanderen is vertrouwd terrein door het werk dat ik doe voor het Departement EWI en organisaties als Flanders’ FOOD, Sirris en VITO, VLAIO en de VRWI.

In 2000 promoveerde ik aan de UvT op een onderzoek naar besluitvorming en ICT. Overheid, digitalisering en innovatie genieten altijd mijn belangstelling. Ik was enkele jaren concernadviseur informatievoorziening bij de provincie Noord-Brabant. Ook was ik meer dan tien jaar actief in lokale rekenkamers. Over evaluatieonderzoek deel ik mijn ervaring middels vakpublicaties en presentaties. Met de UGent organiseer ik jaarlijks een wetenschappelijke meeting over beleidsonderzoek.

Buiten mijn werk vertoef ik graag in een museum voor beeldende kunst, in de keuken of met mijn neus in een geschiedenisboek.

Naar overzicht