Jessica Kats

(Senior onderzoeker / adviseur)
  • Thema's
  • Veiligheid en criminaliteit
  • Wetenschaps- en innovatiebeleid

Mijn interesses liggen in de domeinen veiligheid en criminaliteit, en wetenschaps- en innovatiebeleid. Belangrijke opdrachtgevers zijn o.a. het WODC, het ministerie van EZK en de Vlaamse overheid.

Ik werk me snel in nieuwe materie in, en neem verscheidene taken op me: van kwantitatieve/bibliometrische analyses tot het afnemen van interviews en het organiseren van workshops. Rapporten opleveren die handvatten bieden in de praktijk, dat is mijn doel.

Sinds januari 2014 werk ik bij Dialogic. Daarvoor hield ik mij bij NWO bezig met het organiseren en uitvoeren van subsidierondes. Ik heb de masteropleiding Psychologie: Conflict, Risico en Veiligheid afgerond aan de Universiteit Twente (cum laude). Daarnaast heb ik een Honoursprogramma voltooid, werkte ik voor B├Ęta Steunpunt Oost en interviewde ik (ex)justitiabelen voor het NSCR.

Naar overzicht