Matthijs Janssen

(Principal scientist)
  • Thema's
  • Innovatiebeleid
  • Maatschappelijke uitdagingen
  • Diensteninnovatie

Als senior onderzoeker/adviseur houd ik me primair bezig met innovatiebeleid en –strategie. De projecten waar ik aan bijdraag, vaak in de rol van projectleider, hebben doorgaans betrekking op evaluaties of advisering over de invulling van beleidsmaatregelen.

Een belangrijke drijfveer hierbij is de vraag hoe overheden hun economie zodanig kunnen sturen dat kennisontwikkeling/–uitwisseling bijdraagt aan duurzaamheid en maatschappelijk welzijn.

Typische opdrachtgevers in dit kader zijn Ministeries van Economische Zaken, de Europese Commissie, OECD, en regionale overheden. De onderzoeksmethoden die ik hanteer zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard.

Naast mijn werk bij Dialogic ben ik assistant professor bij het Copernicus Institute of Sustainable Development (Universiteit Utrecht). Daar ben ik terecht gekomen na mijn MSc-opleiding en promotieonderzoek op het vlak van innovatiewetenschappen (Technische Universiteit Eindhoven) en een post-doc bij het Center for International Development (Harvard Kennedy School for Public Policy). Ik ben gecharmeerd van de rede, en van haar beperkingen.

Naar overzicht