Evaluatie ECOOM

Op verzoek van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna EWI) werkt onderzoeksbureau Dialogic aan de evaluatie van het Expertisecentrum voor Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (hierna ECOOM).

De evaluatie zal onder meer inzichtelijk maken in hoeverre het expertisecentrum haar doelstellingen heeft gerealiseerd. Verder is sprake van een beoordeling van het ontwerp van het meerjarenplan voor de periode 2019-2023. Dit alles rekening houdend met de beleidsontwikkelingen en het algemeen kader waarbinnen ECOOM werkt en met het oog op een nieuw convenant met ECOOM.

  • Projectnummer
    2018.031
  • Opdrachtgever(s)
    Vlaamse overheid, Departement EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant