LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, resultaten & effecten

In 2005 heeft de Vlaamse regering het reglementair besluit goedgekeurd dat het kader vormt voor de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Het IWT heeft toen het programma LandbouwOnderzoek (LO) opgestart. De belangrijkste doelstelling van het programma is het verwerven van kennis ten behoeve van de land- en tuinbouw, als motor van innovatie in deze sector in Vlaanderen. De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie (akkerbouw, sier-, groente- en fruitteelt) en dierlijke productie (melk, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees en eieren), evenals de distributie en opslag van deze producten.
Aangezien de eerste cyclus van projecten is afgerond, is het een goed moment om - in navolging van reeds uitgevoerde effectmetingen voor andere collectieve programma´s van het IWT (zoals VIS-CO, VIS-TD en VIS-TIS, en SBO) - een eerste onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van het type projecten, resultaten, effecten en de werking van de gesteunde LO-projecten. De studie zal bovendien gelijktijdig worden uitgevoerd met het verder uitwerken van de hervorming van het LO-programma door IWT. Inzichten uit de studie worden verwerkt in de vernieuwde aanpak van LandbouwOnderzoek naar landbouwtrajecten. Na een openbare aanbesteding is onderzoeksbureau Dialogic gestart met de studie naar het portfolio, de werking, resultaten en effecten van LandbouwOnderzoek als instrument.

 • Publicatienummer
  2010.127-1112
 • Publicatiedatum
  1 juli 2011
 •  
 • Projectnummer
  2010.127
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur