VRWI procesbegeleiding Transitiegebieden

De VRWI heeft een strategische, agenderende en adviserende rol in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Als onafhankelijke Raad voedt zij het beleidsvormingsproces van de Vlaamse overheid met kennis en praktijkervaringen (van wetenschappers en vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie). Vanuit die rol heeft de VRWI in 2006 Toekomstverkenningen opgesteld. In een eerste fase werden zeven transitiegebieden (zie www.VRWIforFlanders2025.be) geselecteerd. Deze selectie gebeurde op basis van een SWOT-analyse van Vlaanderen, rekening houdend met wetenschappelijke, technologische en innovatie (WTI-)trends en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen met tijdshorizon 2025.

In oktober 2013 werden verschillende expertenpanels opgestart om voor elk van de transitiegebieden een vijftal fijnmazige WTI-prioriteiten voor Vlaanderen 2025 te bepalen. Dialogic begeleidt de expertenpanels voor de transitiegebieden Food, E-society en Urban Planning & Mobility Dynamics.

 • Publicatienummer
  2013.067-1418
 • Publicatiedatum
  1 april 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.067
 • Opdrachtgever(s)

meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant