Media en cultuur

Door nieuwe technieken en nieuwe media – denk aan social media, apps, games en interactieve websites – verandert de manier waarop we met mensen communiceren snel. Dialogic voert binnen dit werkveld onder andere onderzoek uit naar mediagedrag en –gebruik van zowel jongeren als volwassenen.

In dit werkveld kijken we ook breder naar de ontwikkelingen in de cultuursector. Door stevige bezuinigingen de afgelopen jaren heeft de sector zich moeten herorganiseren en is de sector op zoek gegaan naar andere verdienmodellen. Ook de rol van ICT en media zorgt voor veranderingen. Naast het monitoren van deze ontwikkelingen, ondersteunen wij organisaties, zoals bibliotheken, bij het inspelen op deze veranderingen en het ontwikkelen van nieuwe business modellen.

meer weten over media en cultuur? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant