Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die blijvend aandacht vragen. Ontwikkelingen gaan zo snel dat het veiligheidsdomein wel mee moet innoveren. Zo verschuiven criminelen hun activiteiten steeds meer naar de onlinewereld en opereert de georganiseerde misdaad steeds professioneler. Dialogic voert binnen dit werkveld onder andere onderzoek uit naar digitalisering, bijvoorbeeld de toepassing van apps in gevangenissen of de ontwikkelingen rond cybercrime.

Ook kijken we breder naar deze thema’s, regelmatig in opdracht voor het WODC. Zo voeren we verkenningen uit bijvoorbeeld over hoe criminaliteit het beste gemeten zou kunnen worden, of evalueren we specifieke programma’s of wetten.

Daarnaast voeren we regelmatig R&D-projecten uit binnen dit werkveld. Zo proberen we nieuwe methodes toe te passen op bestaande data, bijvoorbeeld topic modeling op forums of automatische analyse van satellietbeelden.