Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Date 2011-12-15
Publication number 2011.062
Client Platform B├Ęta Techniek
Domain onderwijs, beleidsevaluatie
Synopsis

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit traineeprogramma de kans om het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid te combineren met lesgeven op een VO-school en deelname aan een leiderschapprogramma binnen het bedrijfsleven. De eerste tranche Eerst de Klas deelnemers (EDKers) heeft het programma in de zomer van 2011 afgerond. Platform Bèta Techniek heeft Dialogic daarom gevraagd om de efficiëntie en effectiviteit van het programma in kaart te brengen.
De door Dialogic uitgevoerde evaluatie richtte zich op twee vragen:

 • In hoeverre is de procesmatige uitvoering van Eerst de Klas efficiënt?

 • Zien de betrokkenen meerwaarde van deelname aan het programma Eerst de Klas, en zo ja, wat is deze?

  Belangrijkste bevindingen:
  Al met al blijkt dat de diverse betrokken partijen over het algemeen tevreden zijn over de efficiëntie van het programma Eerst de Klas. Ook is het programma zeer waardevol voor alle betrokken partijen. Eerst de Klas zorgt voor extra instroom van academici in het onderwijs, trekt getalenteerde en bevlogen nieuwe docenten naar het onderwijs, levert waardevolle projecten voor bedrijven op en biedt deelnemers een uitdagend leerproces.

  Kwalitatief levert Eerst de Klas dus een positieve bijdrage aan het onderwijs, maar de impact van Eerst de Klas is op dit moment nog wel beperkt. Eerst de Klas levert een positieve bijdrage aan het aantal eerstegraads docenten. Met de huidige omvang is de (kwantitatieve) bijdrage aan het lerarentekort echter beperkt. De impact zou vergroot kunnen worden bij een grotere omvang van het programma. De belangrijkste aanbeveling die Dialogic doet is dan ook om het programma door te zetten, maar tegelijkertijd ook op te schalen.

  Download document
  Download document

  Related project
  > More information about this project