Disclaimer

Dialogic innovatie & interactie (hierna: Dialogic) spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht die hierbij in acht wordt genomen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling door Dialogic.

Alle intellectuele eigendomsrechten liggen bij Dialogic, tenzij anders vermeld. Onrechtmatig kopiƫren, verspreiden en elk ander onrechtmatig gebruik van deze materialen is niet toegestaan, tenzij en slechts voor zover hiertoe schriftelijke toestemming is verkregen van Dialogic.