Blockchainplatform

Onze economie digitaliseert steeds verder, en steeds meer transacties vinden online plaats. Vertrouwen en veiligheid zijn in deze gedigitaliseerde economie en maatschappij van de toekomst van cruciaal belang. Blockchaintechnologie biedt oplossingen om dit vertrouwen te realiseren, zelfs in aanwezigheid van partijen waartussen geen vertrouwen bestaat.

Waar vroeger reisbureaus en taxicentrales de dienst uitmaakten, gebruiken we nu massaal online platforms als Booking.com en Uber om goedkoper en efficiënter dezelfde diensten af te nemen. Het is niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst nog meer centrale instituties worden vervangen door online, decentrale platforms; denk aan banken (cryptovaluta), overheden (digitale democratie) en registers zoals het Kadaster en het bedrijvenregister.

Nederland loopt voorop in het experimenteren en in de praktijk inzetten van blockchain in de publieke sector; onder andere in de zorg wordt gekeken naar blockchainoplossingen voor het veilig delen van informatie tussen zorgverleners, en het bij de patiënt terugleggen van controle over zijn of haar data.

Dialogic’s blockchainplatform

Dialogic beschikt over een uitgebreid blockchainplatform, op basis waarvan we oplossingen kunnen realiseren voor vraagstukken in het hart van de informatiesamenleving. Naast de benodigde hardware en software beschikken we over knowhow, zowel op het technische als juridische vlak. We geloven erin dat het goed inzetten van blockchain pas mogelijk is op basis van diepgaande kennis van de onderliggende technologie. We bouwen daarom ook aan onze eigen blockchaintechnologieën.

Een van de initiatieven die door onze onderzoekers is opgestart, is het ontwikkelen van een eigen blockchainoplossing waarbij wordt geredeneerd vanuit de informatie in plaats van vanuit digitale contracten en valuta. Met de software kan een blockchaintoepassing worden ontwikkeld als een traditionele databasetoepassing. Zo kunnen zeer eenvoudig bestaande datamodellen en informatiearchitecturen worden overgezet naar een blockchainoplossing. Dat maakt het zeer eenvoudig om te kunnen ‘proeven’ aan blockchain en te kijken in hoeverre de eigen informatie-architectuur aansluit bij blockchaingebaseerde oplossingen.

Een ander gereedschap dat Dialogic heeft ontwikkeld, is de ExcelChain: een blockchain die volledig is gebouwd in Excel. Met deze blockchain kunnen personen die wél bekend zijn in Excel, maar nog niet met blockchain leren werken met blockchain in een vertrouwde omgeving. De basisprincipes van blockchains worden in het Excelbestand stap voor stap uitgelegd en gedemonstreerd.

meer weten over blockchainplatform? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Senior onderzoeker / adviseur