AI (kunstmatige intelligentie)

De exponentiële groei van de kracht van computers in de afgelopen decennia heeft het mogelijk gemaakt om steeds meer taken die voorheen aan mensen voorbehouden waren, te automatiseren. Daarbij ging het tot nu toe veelal om harde, wiskundig te beschrijven uitdagingen.  Met machine learning en artificial intelligence kan de rekenkracht nu ook worden ingezet voor meer ‘menselijke’ taken. Zelflerende algoritmes worden bijvoorbeeld ingezet om bijvoorbeeld medische foto’s te beoordelen, om spraak te begrijpen, en om fraude op te sporen.

Dialogic beschikt over een uitgebreide verzameling van machine learning en AI-algoritmes om ingewikkelde vraagstukken mee op te pakken. We zijn daarmee in staat om state-of-the-art technieken in te zetten in onze onderzoeks- en adviesprojecten.

Taal begrijpen en teksten herkennen

Dialogic zet AI in om uit grote hoeveelheden tekst gestructureerde informatie te verkrijgen. Een eenvoudig voorbeeld is het indelen van onderwijsvacatures naar categorie. De titels van vacatures volgen geen vaste structuur en bevatten vaak ruis. Met een eenvoudig neuraal netwerk kunnen we de vacatures op basis van titel classificeren naar categorieën, met meer dan 89% accuraatheid. Probeer het hieronder zelf!

Afbeeldingsclassificatie

Dialogic zet AI in om afbeeldingen te classificeren. De technologie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om foto’s van beschadigd straatmeubilair die burgers aan de gemeente opsturen automatisch in te delen, en bij de juiste persoon te bezorgen. We maken gebruik van state-of-the-art algoritmes. Onderstaand voorbeeld maakt gebruik van een model waarmee objecten in duizend categorieën zijn in te delen. Voer gerust zelf een afbeelding in, of gebruik uw webcam!

Tekstmining

Om teksten automatisch te kunnen begrijpen dient het algoritme een goed begrip van taal te hebben. Onderstaande toont een model dat wij hierbij gebruiken en dat de relaties tussen Nederlandse woorden kan vertalen naar bruikbare constructen.

meer weten over ai (kunstmatige intelligentie)? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner / senior adviseur