Monitoring & tooling

Dialogic ontwikkelt en implementeert verschillende innovatieve methoden voor dataverzameling, data-analyse en visualisatie van data. In de regel gaat het hier om maatwerk: een tool om een bepaald strategisch advies uit te voeren of onderzoeksmethode toe te passen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Tools om op innovatieve manier data te verzamelen, van websites (scrapers en crawlers), uit netwerken (scanners) of uit ongestructureerde datasets (met tekstmining).
  • Modellen om business cases door te rekenen (Monte Carlo-analyses) of aanbestedingen te optimaliseren (het doorrekenen van miljarden permutaties van aanbiedingen om tot een optimale selectie te komen).
  • Slimme analyse-algoritmes en koppelingen van datasets, zoals op basis van CBS Microdata.
  • Platforms voor online data-entry en analyse, op basis van een diverse set aan databronnen. Dialogic ontwikkelde hiervoor in eigen huis het Dialogic Platform.
  • Proof of concepts op basis van innovatieve technologie├źn, zoals internet of things (IoT) en blockchaintechnologie.
meer weten over monitoring & tooling? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Senior onderzoeker / adviseur