Jessica Steur

(Onderzoeker / adviseur)
  • Thema's
  • Wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Bibliometrische analyses
  • Onderwijs

Mijn interesses liggen in de domeinen wetenschaps- en innovatiebeleid, onderwijs en justitie. Ik werk me snel in nieuwe materie in, en neem verscheidene taken op me: van kwantitatieve/bibliometrische analyses tot het afnemen van interviews en het organiseren van workshops. Rapporten opleveren die handvatten bieden in de praktijk, dat is mijn doel.

Een aanzienlijk deel van de opdrachten waar ik aan werk betreft (beleids)evaluaties voor publieke partijen. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Ministerie van Economische Zaken, de Vlaamse overheid, het Platform Bèta Techniek en het WODC.

Sinds januari 2014 werk ik bij Dialogic. Daarvoor hield ik mij bij NWO bezig met het organiseren en uitvoeren van subsidierondes. Ik heb de masteropleiding Psychologie: Conflict, Risico en Veiligheid afgerond aan de Universiteit Twente (cum laude). Daarnaast heb ik een Honoursprogramma voltooid, werkte ik voor Bèta Steunpunt Oost en interviewde ik (ex)justitiabelen voor het NSCR. In mijn vrije tijd ben ik taalcoach.