Impact

Het onderzoek en advies van Dialogic betreft vrijwel altijd actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken. Beleidsmakers gebruiken de uitkomsten en inzichten uit ons werk in beleidsvorming. Veel van onze rapporten worden aangeboden aan de Tweede Kamer, of halen de landelijke media.

2020

In de landelijke media

Over het aanpassen van de overdrachtsbelasting:

Over de slimme meter:

Over andere onderwerpen:

Internationaal

Ons werk werd in 2020 ook internationaal gezien.

In de Nederlandse politiek

In brieven aan de Tweede (en soms Eerste) Kamer wordt regelmatig verwezen naar onderzoeken van Dialogic:

Overige verwijzingen