Advisering opzet smartcard pilot

In de periode december 2004 - februari 2005 heeft Dialogic voor het Platform Bèta Techniek onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een smartcard bètatechniek als hulpmiddel om de in- en doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is besloten om een "pilot smartcard b/t" te laten uitvoeren in de regio "groot Eindhoven". Trekker van deze pilot is Technific (www.technific.nl). Dialogic heeft - parellel aan de uitvoering van de pilot - het Platform Bèta Techniek geadviseerd over de opzet van de pilot om zo na afloop een goede pilotevaluatie te kunnen waarborgen.

De pilot is later - samen met drie andere "financiële prikkel" pilots - geëvalueerd in project 2009.020 (Bundeling evaluatie financiële prikkels).

  • Projectnummer
    2006.020
  • Opdrachtgever(s)
    Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur