Behoefteonderzoek Mediawijsheid

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen, mediawijzer.net informeert Nederlanders op het gebied van mediawijsheid; het vinden, begrijpen en maken van media in een door media gedomineerde samenleving.

Voor ECP-EPN voert Dialogic een behoefteonderzoek rond mediawijsheid uit. Met het onderzoek zal Dialogic de stand van zaken op het gebied van mediawijsheid bij Nederlandse jongeren van 10 tot 14 jaar en hun ouders in kaart brengen. Mediawijsheid kent verschillende componenten zoals mediavaardigheden en -bewustzijn (praktische vaardigheden, mediabewustzijn en verantwoord gebruik & veiligheid), het stimuleren van participatie (zelf media maken, actief opkomen voor je rechten en omgang met auteursrecht) en innovatie (zelf content op internet plaatsen).

Met behulp van een online enquête onder 250 jongeren en 250 ouders van jongeren en via discussies met ouders en jongeren gaan we na hoe mediawijs jongeren en hun ouders zijn; hoe ze omgaan met media; welke behoeften er bestaan rond mediawijsheid en wat de bekendheid is van mediawijsheid en de verschillende programma’s op dit thema.

 • Publicatienummer
  2010.037-1017
 • Publicatiedatum
  1 juli 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.037
 • Opdrachtgever(s)
  Mediawijzer.net
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Senior partner / senior adviseur