Buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in Nederland

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking van de internationale (top)positie van Nederlandse onderzoeksinstellingen is het essentieel dat deze instellingen door de beste onderzoekers worden bevolkt - ook uit het buitenland. In dat kader is de aantrekkingskracht van Nederland als plaats om zich als onderzoeker te vestigen een belangrijke factor. Het gaat daarbij niet alleen om een inspirerend en uitdagend wetenschappelijke klimaat, maar ook om meer alledaagse zaken zoals het woon- en leefklimaat in Nederland en de wijze waarop wetenschappelijke instellingen de integratie van buitenlandse wetenschappers binnen en buiten de instelling ondersteunen.

De ondersteuning van de Nederlandse kennisinfrastructuur - in het bijzonder het wetenschappelijk onderzoek - is een belangrijk beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is voornemens in 2007 een bijeenkomst te organiseren over het internationale profiel van Nederland op de beleidsterreinen van het ministerie.

Ter voorbereiding van het congres heeft de directie Internationaal Beleid aan Dialogic gevraagd een quick scan uit te voeren naar de ervaring van buitenlandse onderzoekers met wonen en werken in Nederland. Voorts moet de verkenning een beeld opleveren van de internationale betekenis en uitstraling van Nederlandse wetenschappelijke clusters.

 • Publicatienummer
  2006.098-0705
 • Publicatiedatum
  1 januari 2007
 •  
 • Projectnummer
  2006.098
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant