Businesscase voor breedbandinitiatieven

Dialogic voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek uit naar het vormgeven van een businesscase voor breedbandinitiatieven. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van alle elementen die van belang zijn bij een businesscase voor breedbandinitiatieven.

Het onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit waarin het kabinet heeft geformuleerd dat er een gereedschapskist breedband ontwikkeld moet worden. Een van de onderdelen van die gereedschapskist is een model businesscase voor de aanleg van een breedbandinfrastructuur. Dit zou het voor financiers van breedbandinitiatieven eenvoudiger moeten maken om de businesscase te evalueren. Op lange termijn zou het er toe moeten leiden dat meer initiatieven aanspraak kunnen maken op financiering.

  • Projectnummer
    2018.104
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner / senior adviseur