E-skills beleid voor MKB

Het ministerie van Economische Zaken besteedt in haar ICT-beleid aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. Onderzoeken en berichten in de media tonen aan dat de Nederlandse beroepsbevolking een achterstand dreigt te ontwikkelen wat betreft deze vaardigheden. Er ontstaat een kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-specialisten en -gebruikers. Deze kloof treedt vooral op in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Door deze kloof kan het MKB minder profiteren van de voordelen die ICT kan bieden voor arbeidsproductiviteit, innovatie, concurrentiepositie en economische groei.

Vanuit deze problematiek is de vraag gerezen welke rol de overheid - in het bijzonder het ministerie van Economische Zaken (EZ) en wellicht ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en werknemers kan spelen om dit (dreigende) tekort tegen te gaan.

Voor het ministerie inventariseert Dialogic voorbeelden van hoe overheden en bedrijven in het buitenland digitale competenties van werknemers stimuleren. Het is immers bekend dat andere Europese landen in meer of mindere mate met dezelfde problematiek kampen. In deze landen worden dan ook door overheden en bedrijven oplossingen bedacht. Deze oplossingen kunnen geschikt zijn voor de Nederlandse situatie. De effecten van de in kaart gebrachte oplossingen zijn veelal (nog) niet bekend. Bij het selecteren van oplossingen wordt in deze quickscan gelet op oplossingen die relatief veel genoemd worden en op de partijen die bij het initiatief betrokken zijn.

 • Publicatienummer
  2006.079-0619
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.079
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant