Evaluatie Eerst De Klas

Het programma Eerst de Klas richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op een vo-school te werken en opgeleid te worden als docent (LIO / DIO) in combinatie met deelname aan een leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven gedurende een dag per week.

Eerst de Klas is opgezet in een situatie die wordt gekenmerkt door een groeiend tekort aan met name academisch geschoolde leraren, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Dit tekort leidt tot lesuitval, verhoogde werkdruk en organisatorische fricties, maar ook tot een te weinig wetenschappelijke attitude en visie onder docenten die geacht worden hun leerlingen voor te bereiden op wetenschappelijk onderwijs zonder zelf een academische opleiding te hebben genoten. Al deze factoren dragen niet in positieve zin bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Eerst de Klas beoogt meer mensen - ook academisch opgeleiden - voor een baan als leraar te interesseren. Door het potentieel aan academisch gevormde docenten binnen universiteiten aan te boren, kan de kweekvijver voor docenten beter gevuld worden en kunnen meer academici, eventueel op tijdelijke basis, gewonnen worden voor werken in het onderwijs. Daarnaast wil Eerst de Klas ook het docentschap beter zichtbaar maken als een mooie carrièrestart.

Dialogic is gevraagd de tussentijdse evaluatie van Eerst de Klas in het najaar van 2010 te helpen vorm geven en te begeleiden. Doel is om na te gaan of de ontwikkelingen in Eerst de Klas aansluiten bij de ambities van de staatssecretaris, bedrijven, scholen en deelnemers. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van deskresearch, een webenquête, interviews en een interactieve workshop. Het resultaat van de evaluatie zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep van Eerst De Klas.

 • Publicatienummer
  2010.052-1028
 • Publicatiedatum
  15 december 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.052
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur