Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat wordt uitgevoerd door Panteia.

De evaluatie (voor de programmaperiode 2010-2013) bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre Panteia het Programmaonderzoek doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd en in hoeverre de aanbevelingen van de vorige evaluatie zijn overgenomen. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken ons gevraagd informatie op te leveren over de houdbaarheid en effectiviteit van de bestaande organisatie en sturing van het programma en de kwaliteit en toegevoegde waarde van het Programmaonderzoek voor de diverse stakeholders. Ten tweede is gekeken naar de voor- en nadelen van alternatieve varianten bij het aanbesteden van dit Programmaonderzoek, en aanbevelingen voor de toekomstige inrichting, aangezien het Programmaonderzoek te maken krijgt met een beperking van het budget tot 1,5 miljoen euro per jaar vanaf 2014.

 

 • Publicatienummer
  2013.061-1260
 • Publicatiedatum
  30 september 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.061
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur