Evaluatie SEED-Capital-regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consortium van de Rotterdam School of Management (RSM), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Dialogic gevraagd om een evaluatie uit te voeren van drie financieringsinstrumenten uit het Toekomstfonds:

  • De SEED-Capital-regeling uit 2005 richt zich op zogenaamde Technostarters (beginnende innovatieve bedrijven) die moeite hebben om aan risicokapitaal te komen.
  • De Groeifaciliteit is in 2006 opgericht en beoogt bedrijven te helpen bij het aantrekken van risicodragend vermogen.
  • Het Dutch Venture Initiative (DVI) is een fonds dat risicokapitaal voor doorgroei van het innovatieve mkb beschikbaar stelt aan andere fondsen. DVI is een samenwerking van het ministerie van EZK met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het eerste DVI-fonds is opgericht in 2013 en bedraagt in totaal € 202,5 miljoen. DVI-II is in 2016 opgericht en heeft een omvang van €200 miljoen.

De instrumenten worden gezamenlijk geëvalueerd omdat zij allemaal tot doel hebben om de toegang tot risicokapitaal voor ondernemingen te vergroten. In de evaluatie wordt nagegaan in hoeverre de regelingen in de periode 2012-2017 doeltreffend en doelmatig waren. De studie zal voltooid zijn in najaar 2018.

  • Projectnummer
    2018.066
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant