Evaluatie van de risicokaart

In opdracht van het WODC evalueert Dialogic de Risicokaart (www.risicokaart.nl). Onderzocht wordt in welke mate de kaart tegemoet komt aan de informatiebehoefte van verschillende gebruikers. Onder gebruikers vallen zowel “gewone” bezoekers van de website als professionele gebruikers die gegevens gebruiken voor hun taakuitoefening of verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van gegevens.

  • Projectnummer
    2018.057
  • Opdrachtgever(s)
    WODC
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant