Evaluatie van Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) evalueert Dialogic de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV). Deze evaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-VV programma dat bijna geheel wordt uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Ook onderzoeken we de mate waarin Nederland de wetgeving inzake voeder- en voedselveiligheid en voedselintegriteit heeft geïmplementeerd, in vergelijking met andere landen. Daarnaast kijken we in hoeverre de WOT-VV anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.

  • Projectnummer
    2020.054
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant