Evaluatie WBSO (2011 – 2017)

De WBSO-regeling, een fiscale stimulans voor Speur- en Ontwikkelingswerk, is al sinds 1994 een belangrijk element van de Nederlandse beleidsmix voor R&D en innovatie. Per 2016 omvat deze belastingmaatregel ook de Research en Development Aftrek (RDA), waarmee het totale jaarlijkse budget inmiddels op ruim €1.200 miljoen is komen te liggen. Het uitgangspunt is nog altijd dat bedrijven via een verlaagde uitgavenpost worden aangezet tot het uitvoeren van meer R&D-activiteiten, hetgeen ten goede moet komen aan de innovatiekracht van de Nederlandse economie.

Ongeveer eens in de vijf jaar vindt er een beleidsevaluatie plaats, te beginnen met de studie over 1994-2001 door een consortium waar ook Dialogic deel van uitmaakte. Deze keer, voor de periode 2011-2017, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de evaluatieopdracht gegeven aan een consortium van Dialogic, APE en UNU-MERIT.

De huidige evaluatie richt zich in de eerste instantie op het effect op R&D-uitgaven, innovatieprestaties en economische prestaties. Daarnaast is er aandacht voor de neveneffecten van de WBSO, het doelgroepbereik, de uitvoering en verbetermogelijkheden. De diverse aspecten worden onderzocht met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Naar verwachting zal de studie eind 2018 afgerond zijn.

Zie ook het nieuwsbericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de online-enquête.

 

 

  • Projectnummer
    2018.035
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner / senior adviseur