Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt Dialogic, samen met APE, de effecten en doeltreffendheid van de Wet op de vaste Boekenprijs. Deze wet is in het leven geroepen om het boek als cultuurgoed te beschermen. De wet heeft tot doel een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken in de Nederlandse en de Friese taal via een geografisch ruim gespreid net van boekhandels in Nederland te bevorderen.

Het onderzoek richt zich onder andere op de pluriformiteit van het titelaanbod in de periode 2013-2018. Daarnaast brengen we de ontwikkelingen van het ‘fysieke boekenlandschap’ in kaart en onderzoeken we de digitale ontwikkelingen in e-commerce en e-books.

  • Projectnummer
    2019.068
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant