Haalbaarheid veilige gratis Wi-Fi in Amsterdam

Dialogic onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor het uitrollen van gratis Wi-Fi op drukbezochte locaties in de stad, en bekijkt of implementatie van public roaming hierbij haalbaar en zinvol is.

In de onlangs gepubliceerde Agenda Digitale Stad beschrijft de gemeente Amsterdam haar ambitie op het gebied van digitalisering. Amsterdam streeft naar veilige, goed functionerende digitale infrastructuur voor iedereen, om de potentie van digitalisering nu en in de toekomst te kunnen benutten. Een van de acties in 2019 is het verkennen van mogelijkheden om op meer plekken in de stad, voornamelijk drukbezochte openbare ruimte en gebouwen, gratis Wi-Fi beschikbaar te stellen.

Bij public roaming vraagt een gebruiker eenmalig een toegangscode aan, waarmee vervolgens kan worden ingelogd op alle Wi-Fi-hotspots die zijn aangesloten op het public roamingplatform. Het systeem is vergelijkbaar met systemen als eduroam (waarmee studenten wereldwijd kunnen inloggen op hotspots van onder andere universiteiten) en govroam (voor Nederlandse overheidsmedewerkers). Public roaming verhoogt het gebruiksgemak van veilige Wi-Fi-hotspots (er hoeft immers niet steeds een wachtwoord te worden ingevoerd). Aanbieders hoeven met public roaming ook geen ‘open’ Wi-Fi-hotspots meer aan te bieden, wat het veiligheidsniveau verhoogt. Een public roaming dienst kan worden toegepast op Wi-Fi-infrastructuur van verschillende aanbieders, zoals de Nederlandse telecomoperators, maar ook individuele ondernemers. In Nederland wordt public roaming aangeboden door Publicroam.

  • Projectnummer
    2019.002
  • Opdrachtgever(s)
    Gemeente Amsterdam
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Senior onderzoeker / adviseur