Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Voor SenterNovem en het Platform Bèta Techniek voert Dialogic een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieonderwijs? In welke mate heeft dit geleid tot meer studenten die kiezen voor een voor de chemie relevante opleiding (MBO, HBO, WO), een verhoogde uitstroom uit deze opleidingen en verminderde uitstroom van werknemers uit de chemie?

Het onderzoek presenteert de stand van zaken die zal worden afgezet tegen het nulmoment september 2007. Daarbij zal de stand van zaken van zowel het programma als haar context (bijvoorbeeld studenteninstroom en dynamiek op de arbeidsmarkt) worden gepresenteerd. Dat wordt gedaan aan de hand van een set indicatoren. Data wordt verzameld via desk research en interviews.

 • Publicatienummer
  2009.110-1005
 • Publicatiedatum
  1 februari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.110
 • Opdrachtgever(s)
  SenterNovem
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur