Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied nader in kaart gebracht. De Waddenacademie werd in 2008 opgericht om een agenderende, programmerende en informerende rol te spelen bij het onderzoek in de Waddenregio. Het doel is een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied te ontwikkelen.

De analyse van Dialogic richt zich op het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kennishuishouding in de afgelopen tien jaar. Het gaat dan vooral om het verkrijgen van inzicht in de omvang van het onderzoek dat wordt verricht in Nederland en de specifieke onderwerpen / disciplines die centraal stonden in het onderzoek door de jaren heen. Daarbij is ook gekeken naar centrale spelers (kennisinstellingen) en de mate van onderlinge samenwerking.

  • Projectnummer
    2018.082
  • Opdrachtgever(s)
    Waddenacademie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pieter Jan de Boer
Onderzoeker / adviseur