Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie brengt Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied nader in kaart. De Waddenacademie werd in 2008 opgericht om een agenderende, programmerende en informerende rol te spelen bij het onderzoek in de Waddenregio. Het doel is een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied te ontwikkelen.

De analyse van Dialogic richt zich op het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kennishuishouding in de afgelopen tien jaar. Het gaat dan vooral om het verkrijgen van inzicht in de omvang van het onderzoek dat wordt verricht in Nederland en de specifieke onderwerpen / disciplines die centraal stonden in het onderzoek door de jaren heen. Daarbij zal ook gekeken worden naar centrale spelers (kennisinstellingen) en de mate van onderlinge samenwerking.

De inventarisatie zal begin september 2018 worden afgerond.

  • Projectnummer
    2018.082
  • Opdrachtgever(s)
    Waddenacademie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur