Key Enabling Technologies

Het Europese beleid rond Key Enabling Technologies (KETs) bestaat al enkele jaren en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het Europese R&D en innovatiebeleid. De rol van de creatieve industrie is in dit beleid tot nu toe onderbelicht gebleven. De introductie van het begrip ‘Key Enabling Methodologies’ (KEMs) is een stap naar een bredere erkenning van de bijdrage die ontwerpdisciplines aan maatschappelijke uitdagingen kunnen bieden. In KEMs is de kennis gedestilleerd en geabstraheerd van specifieke lokale ontwerpen in generieke strategie├źn of procesbeschrijvingen.

Er kunnen minimaal vier verschillende typen KEMs worden onderscheiden:

  1. Methoden om richting en ontwerpdoel te bepalen. Bijvoorbeeld: design for debate.
  2. Methoden die helpen om het ontwerpproces systematisch te doorlopen en stakeholders te betrekken. Bijvoorbeeld: service blueprinting.
  3. Methoden die helpen bij de uitwerking en realisatie van de oplossing. Bijvoorbeeld: virtual simulations.
  4. Methoden die ondersteunend zijn bij het testen en valideren van een idee of oplossing. Bijvoorbeeld: usability testing.

NWO heeft Dialogic gevraagd om de bovenstaande inventarisatie van KEMs verder uit te werken, om te inventariseren waar en door wie in Nederland welke KEMs worden gebruikt, en om een whitepaper te schrijven waarin het belang van KEMs wordt belicht.

Het onderzoek wordt parallel in Vlaanderen uitgevoerd (een interessant startpunt is hier het Flanders District of Creativity. Dialogic werkt hierin samen met Dr. Walter Ysebaert van de Vrije Universiteit Brussel.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Robbin te Velde

  • Projectnummer
    2018.067
  • Opdrachtgever(s)
    NWO
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant