Monitor duurzame inzetbaarheid ICT’ers

Dialogic voert voor CA-ICT een monitor duurzame inzetbaarheid van ICT’er uit. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

De monitor loopt van september 2019 en 2021 en kent verschillende deliverables. Als eerste wordt een nulmeting uitgevoerd om de huidige stand van zaken van duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart te brengen. Een cruciaal onderdeel van deze nulmeting is het vaststellen van de definitie (en indicatoren) van duurzame inzetbaarheid. Na de nulmeting volgen er kwartaalrapportages en wordt er in mei 2021 afgesloten met een eindmeting (inclusief trendanalyse). Alle resultaten worden beschikbaar gesteld via het bestaande portal van het Expertisecentrum digitalisering ICT, pr-eDICT.

Voor het onderzoek zet Dialogic verschillende onderzoeksmethoden in:

  1. Analyse bestaande databronnen (o.a. de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, Werkgevers Enquête Arbeid en vacaturedata)
  2. Enquête onder ICT’ers (drie keer)
  3. Enquête onder ICT-bedrijven (drie keer)

Met deze mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn wij in staat om de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers op verschillende manieren in kaart te brengen. Voor het onderzoek werkt Dialogic samen met Conclusr en emeritus hoogleraar Jac van der Klink.

 

  • Projectnummer
    2019.131
  • Opdrachtgever(s)
    CA-ICT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant