Dialogic – Monitor Duurzame Inzetbaarheid ICT’ers – Kwartaalrapportage 1 – Definitief