Dialogic – Monitor Duurzame Inzetbaarheid ICT’ers – Kwartaalrapportage 2 – Definitief