Dialogic – Monitor Duurzame Inzetbaarheid ICT’ers – Kwartaalrapportage 4 – Definitief – Final