Dialogic – Monitor Duurzame Inzetbaarheid ICT’ers – Kwartaalrapportage 5 – Definitief eindrapport