Monitoring & audit Regeling Betalokalen

In de periode februari t/m juni 2007 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) op verzoek van het Ministerie van OCW (Centrale Financiën Instellingen, CFI) - de "subsidieregeling lokalen en bètavakken havo/vwo" op de rails gezet en uitgerold. Gelden uit FES - inkomsten (Fonds Economische Structuurversterking) zijn vrijgemaakt om de bèta-infrastructuur van havo/vwo scholen te verbeteren, voor zowel bouwkundige zaken als de inrichting. Dialogic heeft het Platform bij dit selectieproces ondersteund. Als resultaat van het selectieproces is de aanvraag van 150 van de 273 scholen gehonoreerd.

De regeling is in een volgende fase gekomen. De scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, kunnen overgaan tot uitvoering van hun ingediende plannen. Het ministerie heeft het Platform eveneens verzocht om inhoudelijk toezicht te houden op de implementatie van de regeling middels een monitoring- en auditproces (M&A), parallel aan deze implementatie. PBT heeft Dialogic verzocht om de uitvoering van deze regeling in de scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, te monitoren en auditen.

 • Publicatienummer
  2007.051-1013
 • Publicatiedatum
  1 juli 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.051
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur