Netwerkanalyse Sprint Programma en Jet-Net

In zowel het Sprintprogramma (hogescholen en universiteiten) als het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net: bètatechnische bedrijven en hun partners uit het middelbaar onderwijs) wordt samenwerking in de onderwijs- en arbeidsmarktketen gestimuleerd. De voorliggende studie onderzoekt in welke mate en vorm die netwerkvorming bestaat. Deze rapportage sluit derhalve aan op de analyse van netwerkvorming onder Universumscholen en hun ketenpartners. De doelstelling bestaat uit drie delen:

 1. Verifiëren van relaties tussen Universumscholen enerzijds en hoger onderwijsinstellingen en bedrijven anderzijds om zo de resultaten uit de Universum netwerkanalyse te verstevigen;
 2. Uitbreiden van het inzicht over relaties van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven met vo-scholen die niet deelnemen aan het Universum Programma;
 3. Uitvoeren van een nulmeting voor het Sprint Programma dat de komende twee jaar - zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschappelijk onderwijs - wordt toegespitst op netwerkinbedding en ketenbrede kennisuitwisseling en samenwerking: van primair onder-wijs tot aan de arbeidsmarkt.
 • Publicatienummer
  2008.032-0902
 • Publicatiedatum
  15 mei 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.032
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant