Onderzoek gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden

De afgelopen jaren zijn diverse misstanden aan het licht gekomen met betrekking tot interlandelijke adoptie. Zo blijkt dat veel geadopteerden bij de zoektocht naar hun afkomst ontdekken dat in hun dossier afstammingsgegevens ontbreken, onjuist of vervalst zijn. Dit maakt dat de geboorteouders niet traceerbaar zijn. Ook zijn er casussen waarin de geboortemoeder haar kind niet vrijwillig heeft afgestaan. In archiefstukken zijn bovendien aanwijzingen gevonden dat één of meerdere aan de Nederlandse overheid verbonden personen mogelijk betrokken zijn geweest bij illegale adopties uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig. Deze mogelijke bekendheid met en betrokkenheid bij de mistanden van de Nederlandse overheid heeft minister voor Rechtsbescherming op 18 april 2019 doen besluiten om een Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in te stellen. Deze commissie heeft in februari 2021 haar rapport opgeleverd, waarin ze concludeert dat er inderdaad misstanden hebben plaatsgevonden. Eén van de aanbevelingen die de commissie doet is het instellen van een landelijk Expertisecentrum waarin kennis over identiteitsvragen, ondersteuning bij zoektochten en nazorg gebundeld worden. Dit Expertisecentrum dient te beschikken over kennis ten aanzien van de mogelijkheden en risico’s van het gebruik van DNA-onderzoek.

In dit onderzoek komen wij tot een afwegingskader dat door het toekomstige Expertisecentrum Interlandelijke Adopties kan worden gebruikt om geadopteerden te ondersteunen bij de beslissing of zij gebruik willen maken van internationale DNA-databanken en voor welke databanken welke specifieke aandachtspunten gelden. We kijken daarbij naar alle grote internationale DNA-databanken (Ancestry, 23andMe, FamilyTreeDNA, Living DNA, MyHeritage, GEDmatch) en beoordelen deze op diverse juridische, technische en sociale indicatoren.

  • Projectnummer
    2021.201
  • Opdrachtgever(s)
    WODC
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant