Onderzoek naar kosten invoering regionale nieuwsvensters

In opdracht van het ministerie van OCW voert Dialogic onderzoek uit naar de kosten van landelijke uitrol van regionale vensterprogrammering. Met dit systeem kan na het  journaal van 18.00 uur op NL2 in elke provincie een ander regionaal journaal van 10 minuten worden bekeken.

Het onderzoek richt zich niet alleen op validatie van de begroting maar ook op de financiële implicaties voor de NPO, RPO en de vier grote distributeurs. Daarnaast kijken we naar technisch haalbare, mogelijk goedkopere alternatieven voor de landelijke uitrol van regionale nieuwsvensters.

  • Projectnummer
    2019.176
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Senior partner / senior adviseur