Quick scan Universum – Jet-Net

Het tekort aan bètastudenten en -technici in ons land is een bron van aanhoudende zorg in beleidskringen. Bevordering van het studeren van bèta en techniek heeft daarom een hoge prioriteit, getuige het Deltaplan Bèta en techniek. Dit plan houdt in dat geld wordt uitgetrokken voor het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs. Daarnaast beoogt het plan een grotere instroom van getalenteerde mensen in het onderzoeksbestel. "Het onderzoeksbestel zelf moet er door goede begeleiding voor zorgen dat zij worden gevormd tot goede onderzoekers en dat de besten van hen dankzij aantrekkelijke carrièreperspectieven in het Nederlandse onderzoek blijven werken. Dat geldt in het bijzonder voor bèta’s en technici." Het Deltaplan Bèta Techniek mikt op een vergroting van de uitstroom van het hoger technisch onderwijs en de hogere bètaopleidingen met 15% in 2010 (ten opzichte van 2000). Voor de realisatie van deze ambities is in 2004 het Platform Bèta Techniek opgericht.

Het totale programma van het Platform wordt in 2006 middels een mid-term review geëvalueerd. De centrale vraag is of de verschillende programma’s bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het Deltaplan. In de context van de mid-term review wordt ook een quick scan uitgevoerd, gericht op het vaststellen van raakvlakken tussen het Universum Programma en Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk. Hierbij ligt de focus op die UP scholen die ook actief zijn in Jet-Net.

 • Publicatienummer
  2006.054-0633
 • Publicatiedatum
  23 oktober 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.054
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Senior partner / senior adviseur