Regionale ICT-arbeidsmarkt

Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland blijft de onvervulde vraag naar goed gekwalificeerde ICT’ers de komende jaren groeien. Deze vacatures ontstaan enerzijds bij specialistische ICT-aanbieders (bijv. webdesigners, programmeurs, IT-consultancy) en anderzijds bij ICT-gebruikers, namelijk de bedrijven en instellingen (bijv. bancaire sector) waar ICT ook een cruciale rol speelt voor de ondersteuning van andere processen (bijv. rekencentrum) of zelfs onderdeel uitmaakt van hun product of dienst (bijv. internetbankieren).

Tegenover bovengenoemde geschetste behoefte is echter een toename zichtbaar van het aantal werkeloze ICT’ers die de juiste opleiding en kennis missen om op de vacante plekken te worden ingezet. Managers blijken het moeilijk te vinden om ICT-professionals met de juiste competenties te werven. Het European e-Competence Framework biedt in dit kader een aantal belangrijke handreikingen voor het doorbreken van deze mismatch, bijvoorbeeld door het standaardiseren van ICT-functies. Door het opstellen van ICT-profielen (taakomschrijving) en een koppeling met competenties (incl. het niveau van kennis en vaardigheden) wordt het voor werkgevers makkelijker om het juiste personeel aan te trekken.

Tot op heden ontbreekt het echter aan cijfermateriaal omtrent de precieze tekortberoepen en ICT-competenties van de toekomst. Aangenomen wordt dat dit per regio verschilt. Dialogic is daarom door ECP gevraagd om de marktvraag op beroepsniveau aan ICT-personeel in kaart te brengen en af te zetten tegen de uitstroom van ICT-opleidingen.

 • Publicatienummer
  2013.149-1409
 • Publicatiedatum
  28 februari 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.149
 • Opdrachtgever(s)
  ECP.nl
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant