Structurele Netwerkanalyse Universum Programma

Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt de veronderstelling bevestigd dat samenwerking binnen en tussen organisaties bijdraagt aan vernieuwing van technologie en beter afgestemde processen. Immers, binnen een netwerk worden vormen van kennis uitgewisseld , kunnen kosten en human capital gedeeld worden en kan een netwerk gebruikt worden om een (politieke) positie in te nemen of het eigen handelen te legitimeren. In theorie figureren samenwerking en, in groter verband, netwerken als aanjager van innovatie. Ook in de (beleids)praktijk wordt dit onderkend. Het Universum Programma (UP) is hier een concreet voorbeeld van: op basis van het backing winners principe wordt netwerkvorming tussen VO-scholen gestimuleerd om tot innovaties in het bètaonderwijs en de kennisuitwisseling daarover te komen. Netwerkvorming speelt zodoende een grote rol binnen de opzet van UP. Maar hoe uit dit zich feitelijk? Is er sprake van relaties tussen geselecteerden? Zitten er veel ´gaten´ in het netwerk van UP-scholen? Welke scholen zijn van elementair belang en vervullen zodoende kern- of brugfuncties binnen het UP netwerk? En, zijn er ook scholen die achterlopen op het gebied van het kennisdeling principe van halen & brengen?

Tegen deze achtergrond doet Dialogic naar de netwerkvorming, inbedding van individuele UP-scholen en de effecten op bètaprestaties structureel te analyseren. Naast de praktische mogelijkheden van een netwerkanalyse voor UP, besteden we in deze offerte extra aandacht aan de toegevoegde waarde van netwerkanalyse ten opzichte van andere methoden. Ook gaan we in op de kritische aandachtspunten bij het uitvoeren hiervan. Denk daarbij aan bevestigde versus onbevestigde relaties, het meten van sterkte van relaties, het belang van datakwaliteit en dataverzameling.

 • Publicatienummer
  2007.008-0804
 • Publicatiedatum
  15 maart 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.008
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant