Innovatie en wetenschap

De ambitie van Nederland is om tot de top 5 van meest ondernemende en concurrerende economieën in de wereld te behoren. Overheidsbeleid richt zich daarom op het stimuleren van innovatie, het verlagen van regeldruk en administratieve lasten, het vergroten van de toegang tot kapitaalmarktfinanciering, goede publieke dienstverlening voor bedrijven en op (fiscale) ondersteuning van ondernemers.

Dialogic heeft ruime ervaring met het uitvoeren van evaluatiestudies (ex ante, interim en ex post) over de effectiviteit en doelmatigheid van beleidsmaatregelen, innovatieprogramma’s en instellingen.

Dialogic is nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van beleid. We analyseren hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheden vorm geven aan technologische en organisatorische innovatie. Uiteindelijk komen we tot slimmere, effectievere en efficiëntere oplossingen die bijdragen aan economische groei en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

meer weten over innovatie en wetenschap? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner