Analyse van de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. De NSE levert ieder jaar een schat aan cijfermateriaal op. Voor onderwijsinstellingen zijn de cijfers pas echt bruikbaar als ze goed toegankelijk zijn gemaakt. Dialogic heeft een eigen dashboard ontwikkeld waarmee de resultaten van de NSE op een overzichtelijke manier worden gevisualiseerd.

Via een beveiligde website kunnen medewerkers van onderwijsinstellingen inloggen op het dashboard. Medewerkers kunnen op verschillende niveaus inzicht krijgen in de resultaten: op instellingsniveau, faculteitsniveau en opleidingsniveau. Op elk niveau kunnen gebruikers de beoordelingen ook benchmarken. Op het instellingsniveau kan er bijvoorbeeld gebenchmarkt worden tegen het landelijke gemiddelde en de scores van andere instellingen. Bij het opleidingsniveau kan er een vergelijking worden gemaakt met andere verwante opleidingen. Instellingen zijn hierbij vrij om aan te geven met welke instellingen en opleidingen zij een vergelijking willen maken.

Alle visualisaties die op het dashboard staan kunnen ook door de medewerkers zelf worden gedownload als afbeelding of pdf. Het is zelfs mogelijk om rapporten op maat te genereren. Een groot voordeel van de analyse-tool van Dialogic is dat nieuwe edities van de NSE snel in het dashboard kunnen worden verwerkt.

Meerdere onderwijsinstellingen, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Leiden, maken al gebruik van het platform van Dialogic. Het dashboard wordt continue doorontwikkeld waardoor er ieder jaar nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. Onderstaande (dynamische) visualisatie, gebaseerd op fictieve data, geeft u een inkijkje in de mogelijkheden die het dashboard biedt:

meer weten over analyse van de nationale studenten enquête? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur