Wat voor innovatiebeleid willen we?

Lees verder

Hoe werken wij in 2025?

Lees verder

Hoe registreer je het 'dark number in crime'?

Lees verder

Waar breng je nieuwe technologie in praktijk?

Lees verder

Kan een AI lesgeven?

Lees verder

Leidt belastingvoordeel (WBSO) tot meer R&D?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 2 dagen geleden
  Meer talenten voor technologie

  Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Op 20 mei is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd, met daarin onder meer de volgende trends: Het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie is gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bache...

 • 8 dagen geleden
  Samenwerken in IT door overheid en onderwijs

  Op donderdag 25 april vond het event ‘Samenwerken in IT!’ plaats in de Innovation Playground van de Haagse Hogeschool. Deze middag stond in het teken van het delen van inzichten en het verkennen van mogelijkheden om de samenwerking te versterken tussen Rijksoverheid, hoger onderwijs en studenten op het gebied van ICT-onderwijs en –onderzoek. Bekijk hier de film, gemaakt door één van de stu...

 • 10 dagen geleden
  Inventarisatie internetvoorzieningen centrum Rotterdam

  Gemeente Rotterdam heeft Dialogic gevraagd om met én voor de Bedrijfsinvesteringszone Centrum Rotterdam (ook wel: Urban Department Store Rotterdam) een inventarisatie te doen naar de internetvoorzieningen in dit gebied. We gaan gebouweigenaren en winkeliers/ondernemers bevragen in een enquête, brengen het huidige aanbod (grafisch) in beeld en maken een overzicht van de verschillende aanbieders v...

 • 11 dagen geleden
  Onderzoek vestigingsklimaat hightech bedrijven

  In opdracht van de Vereniging FME-CWM (FME) onderzoekt Dialogic het Nederlandse vestigingsklimaat voor toonaangevende hightech bedrijven. FME vertegenwoordigt veel bedrijven die opereren op het hoogste niveau van technologische ontwikkeling. Specifiek voor deze categorie bedrijven brengen we in beeld wat de sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse vestigingsklimaat, op korte en lange termi...

 • mei 2019
  Dashboard Digitalisering in Nederland

  Nederland Digitaal verbetert de samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid op het gebied van digitalisering. Om ze daarin te ondersteunen heeft een multidisciplinair team van Dialogic in recordtijd een dashboard ingericht met de stand van digitalisering in Nederland. Het resultaat is hier te bekijken. Naast data uit een groot aantal gangbare bronnen is ook informatie vanuit minder voor ...

 • april 2019
  Evaluatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen openbaar

  Op 18 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic uitgevoerde Evaluatie NBTC 2016-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie gaat uitgebreid in op de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening van het ministerie van EZK aan NBTC. Op basis van de evaluatie is een set van 10 aanbevelingen geformuleerd. Zo is de aanbeveling...

 • april 2019
  Onderzoek naar domeinoverstijgende fraude

  Misbruik van sociale voorzieningen heeft vaak een grote maatschappelijke impact en reikt verder dan alleen de directe financiële schade voor de overheid. Het ondermijnt het draagvlak voor sociale voorzieningen en tast het rechtsgevoel aan. Fraudeurs zoeken continu naar zwakke plekken in regelingen of systemen om daarmee financieel of economisch voordeel te behalen. Uitkeringsfraude vindt in toene...

 • april 2019
  Evaluatie Risicokaart naar Tweede Kamer

  In opdracht van het WODC heeft Dialogic evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de risicokaart. De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daarover beter te communiceren met de bevolking. De ...

 • april 2019
  Evaluatie WBSO aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 11 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic in samenwerking met APE en UNU-MERIT uitgevoerde evaluatie van de WBSO 2011-2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze ging vergezeld van de kabinetsreactie waarin de staatssecretaris onder andere ingaat op de legitimatie van de WBSO en op de 12 aanbevelingen die gedaan zijn in de evaluatie. De evaluatie is ver...

 • april 2019
 • april 2019
 • april 2019
 • april 2019
  Digitale Connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

  In samenwerking met TNO brengt Dialogic de stand van de digitale connectiviteit in de Metropoolregio Amsterdam in kaart voor de gemeente Amsterdam. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen: de huidige situatie omtrent digitale connectiviteit in de Metropoolregio Amsterdam; welke veranderingen te verwachten zijn; hoe de regio hierop is voorbereid en/of op inspeelt; welke knelp...

 • april 2019
  Artificial Intelligence in het onderwijs

  Nick Jelicic (Dialogic) presenteerde op 21 maart tijdens het OCW Kennisfestival de uitkomsten van het onderzoek naar Artificial Intelligence in het onderwijs voor zo’n 300 beleidsmakers, onderzoekers, en mensen 'in het veld'. Het onderzoek gaat in op drie vragen: Wat kan er, wat mag er, en wat willen we met AI in het onderwijs? Om deze vragen te beantwoorden kijken we eerst naar de geschieden...

 • maart 2019
  Rekenmodel businesscase Digitale Connectiviteit nu beschikbaar

  In opdracht van het Ministerie van EZK heeft Dialogic onderzoek gedaan naar het vormgeven van een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabelgebonden infrastructuur. Het onderzoeksrapport en het rekenmodel zijn nu beschikbaar. Lees hier meer.    ...

 • maart 2019
 • maart 2019
 • maart 2019
  Arbeidsmarktdashboard voor ICT’ers is live!

  Afgelopen vrijdag is pr-eDICT, het arbeidsmarktdashboard over ICT’ers, live gegaan. Het dashboard bevat een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie over de aantallen ICT-professionals, vacatures en actuele overzichten van de in- en uitstroom van studenten in ICT en ICT-gerelateerde opleidingen. Uit de eerste resultaten komt onder andere naar voren dat er in 2017 440.000 ICT’ers werkzaam...

 • maart 2019
  Haalbaarheid veilige, gratis Wi-Fi in Amsterdam

  Dialogic onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor het uitrollen van gratis Wi-Fi op drukbezochte locaties in de stad, en bekijkt of implementatie van public roaming hierbij haalbaar en zinvol is. Lees meer    ...

 • maart 2019
  Hoe werkt de MKB-financieringsmarkt?

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt Dialogic, samen met de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), de werking van de MKB-financieringsmarkt en de rol van de overheid. We onderzoeken of het EZK MKB-financieringsbeleid en het samenspel van de diverse instrumenten, nog effectief is in het wegnemen van de kn...

 • februari 2019
Laad meer