Digitale randvoorwaarden toplocaties

Nederland is economisch sterk, actief en innovatief. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties en de verbindingen daartussen. Daartoe is eind 2017 het uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsstrategie vastgesteld. Hierin zijn zes acties geformuleerd voor 2017-2018 die gericht zijn op versterking en versnelling van de ontwikkeling van toplocaties en op een betere inbedding van de toplocaties in de fysieke en digitale netwerken. De zesde actie is ‘Ruim baan voor digitale infrastructuur’.

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving en de behoefte aan gegevensuitwisseling neemt exponentieel toe. De behoefte aan digitale infrastructuur is evident en vergt grote investeringen. Overheden dienen hiervoor de goede randvoorwaarden te scheppen, zodat Nederland aan de top van de digitale ranglijsten blijft staan.

Een inventarisatie van digitale randvoorwaarden is dringend noodzakelijk, zodat op basis daarvan bepaald kan worden aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de digitalisering optimaal te faciliteren.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Dialogic, in samenwerking met TNO, deze inventarisatie uitvoeren.

 • Publicatienummer
  2018.105.1906
 • Publicatiedatum
  28 juni 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.105
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Senior partner / senior adviseur