Mogelijkheden voor identificatie op internet op basis van IP-adres

Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit geldt dat het IP-adres een directe aanwijzing is richting de aansluiting en/of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht.

In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte bewaarplicht van telecommunicatiegegevens voor opsporing en vervolging is onderzocht hoe identificatie van individuele gebruikers op basis van een publiek IP-adres technisch te realiseren is. In het onderzoek is gekeken naar diverse relevante maatschappelijke afwegingen zoals de bruikbaarheid voor opsporing en vervolging, de privacy van burgers en de kosten voor de internetaanbieders. Uit een internationale vergelijking worden lessen voor de Nederlandse situatie getrokken. Volgend uit het onderzoek worden verschillende beleidsopties uitgewerkt.

Het onderzoek is in opdracht van het WODC door Dialogic uitgevoerd in samenwerking met Inwilution. Meer informatie is te vinden op de website van het WODC.

 • Publicatienummer
  2018.115.1907
 • Publicatiedatum
  18 oktober 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.115
 • Opdrachtgever(s)
  Wetenschappelijk Onderzoeks & Documentatiecentrum
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner / senior adviseur