Onderzoek (semi) publieke glasvezelnetwerken

Het ministerie van EZK heeft Dialogic gevraagd om de omvang, locatie en openbare bruikbaarheid van (semi) publieke glasvezelnetwerken in kaart te brengen. Het doel hiervan is om te evalueren in welke mate deze netwerken bijdragen aan de bevordering van de digitale connectiviteit in Nederland.

In Nederland zijn verschillende glasvezelinfrastructuren aangelegd voor (semi) publieke diensten. Deze verschillende netwerken worden vaak door één enkele dienst gebruikt. Bij sommige netwerken is er sprake van overcapaciteit. In bepaalde situaties wordt deze overcapaciteit commercieel op de markt aangeboden. Dit onderzoek leidt tot een digitale kaart waarop de locaties en de eigenschappen van deze netwerken inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast onderzoeken we de beweegredenen om de overcapaciteit al dan niet commercieel aan te bieden op de markt.

  • Projectnummer
    2018.112
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner / senior adviseur